Du er her

Midt-Norge forside

Sammen med Kimen kino viser vi filmen «Natta pappa henta oss» 20. desember. Regissør Steffan Stranberg kommer!

 

 

Tlf. 45 14 21 44 (74 83 38 69 er ikke lenger i bruk)

 

Organisasjonsnummer: 995400170

Veiledningssenter Midt-Norge er et gratis og livssynsnøytralt lavterskeltilbud for mennesker som er berørt av en annens rusmisbruk, problemer med spill eller psykisk sykdom. Tilbudet gjelder alle i Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal.

Du som opplever å ha nær tilknytning til en med avhengighet er velkommen til samtale med oss i Stjørdal, Kristiansund, Orkanger, Ålesund, Ørland, Røros eller Namsos. Og du kan ta kontakt på telefon for å avtale tidspunkt for samtale. 

 

Eva Grøntvedt - veileder (t.v.)

Karin Tuvmarken - daglig leder 
- veileder

Christina Værnes Giske - veileder (t.h.)

 

 

 

 

 

 

KARIN: Sosionom, godkjent veileder og master i kunnskapsledelse

* Arbeidserfaring fra kriminalomsorgen og 20 år i kommunalt barnevern, derav 11 år som leder.
* Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost, leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Levanger.
* Leder for turnusansatte på Voksenavdelingen, Klinikk Rus- og avhengighetsmedisin, tildligere Trondheimsklinikken.

EVA: Adjunkt, godkjent veileder

* Tilleggsutdanning innen blant anna spesialpedagogikk og journalistikk. 
* Mer enn 20 års arbeidserfaring fra førskole, høgskole og grunnskole. Har også jobba med hørselshemmede barn.
* Ansatt i ungdomsskole siden 2000. Kontaktlærer, faglærer og praksislærer for studenter. I perioder veileder for kolleger.

CHRISTINA: Pedagogisk-psykologisk rådgiver  

* Master i rådgivningsvitenskap, sertifisering i LIFO: relasjonskartlegging og relasjonskompetanse, og VI24 som er et profilerings- og samtaleverktøy

* Veileder i NAV trygd og NAV sosial, arbeid med ROP-lidelser. Attføringsveileder: kartlegging, arbeidstrening og veiledning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KAROLINE: Psykiatrisk sykepleier (PERMISJON UT JUNI 2018 )

* Videreutdanning i veiledningspedagogikk og i kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner.
* Mer enn ti års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, innenfor voksenpsykiatri og spesialenhet for spiseforstyrrelser.
* Har studert Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) og bruker dette aktivt som metode for å skape endring gjennom å frigjøre ressurser.

Kontorets åpningstid:
Mandag - fredag 08:00 - 15:30 
 

Epost: post.mnorge@veiledningssenter.no

Epost: Daglig leder Karin Tuvmarken
karin.tuvmarken@veiledningssenter.no

Epost: Veileder Christina Værnes Giske
christina.varnes.giske@veiledningssenter.no

Epost: Veileder Eva Grøntvedt
eva.grontvedt@veiledningssenter.no
 

Følge gjerne veiledningssenteret på facebook for nyheter og oppdatering.

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi er et felles ressurs- og utviklingsselskap som yter tjenester til virksomheter eid av lokale NKS-foreninger.

kloverinst175.png

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer