Du er her

Midt-Norge forside

 

* Årets konferanse - Barndommen varer i generasjoner - mandag 23. oktober på Scandic Hell hotell.*

 Disse to flinke damene kommer til konferansen 23. oktober. Til venstre: Kari Killèn; sosionom, dr. philos og forsker emeritus v/NOVA. Til høyre: Kjersti Sandnes: cand. psykolol m/spesialitet i klinisk familiepsykologi v/NTNU.

 

Tlf. 74 83 38 69 / 451 42 144

Organisasjonsnummer: 995400170

N.K.S. Veiledningssenter i Midt-Norge er et gratis og livssynsnøytralt lavterskeltilbud for mennesker som er berørt av en annens rusmisbruk eller problemer med spill. Tilbudet gjelder alle i Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal.

Du som opplever å ha nær tilknytning til en med avhengighet er velkommen til samtale med oss i Stjørdal, Kristiansund, Orkanger, Ålesund, Ørland, Røros eller Namsos. Og du kan ta kontakt på telefon for å avtale tidspunkt for samtale. 

 

Karoline Sunde
Storflor - veileder (t.v.)

Eva Grøntvedt
- veileder

Karin Tuvmarken
- daglig leder (t.h.)

 

 

 

KARIN: Sosionom, godkjent veileder og master i kunnskapsledelse
* Arbeidserfaring fra kriminalomsorgen og 20 år i kommunalt barnevern, derav 11 år som leder.
* Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost, leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Levanger.
* Leder for turnusansatte på Voksenavdelingen, Klinikk Rus- og avhengighetsmedisin, tildligere Trondheimsklinikken.

KAROLINE: Psykiatrisk sykepleier
* Videreutdanning i veiledningspedagogikk og i kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner.
* Mer enn ti års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, innenfor voksenpsykiatri og spesialenhet for spiseforstyrrelser.
* Har studert Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) og bruker dette aktivt som metode for å skape endring gjennom å frigjøre ressurser.

EVA: Adjunkt, godkjent veileder
* Tilleggsutdanning innen blant anna spesialpedagogikk og journalistikk. 
* Mer enn 20 års arbeidserfaring fra førskole, høgskole og grunnskole. Har også jobba med hørselshemmede barn.
* Ansatt i ungdomsskole siden 2000. Kontaktlærer, faglærer og praksislærer for studenter. I perioder veileder for kolleger.  

Kontorets åpningstid:
Mandag - fredag 08:00 - 15:30 
 

Epost: post.mnorge@veiledningssenter.no

Epost: Daglig leder Karin Tuvmarken
karin.tuvmarken@veiledningssenter.no

Epost: Veileder Karoline Storflor
karoline.storflor@veiledningssenter.no

Epost: Veileder Eva Grøntvedt
eva.grontvedt@veiledningssenter.no
 

Følge gjerne veiledningssenteret på facebook for nyheter og oppdatering.

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi er et felles ressurs- og utviklingsselskap som yter tjenester til virksomheter eid av lokale NKS-foreninger.

kloverinst175.png

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer