Du er her

Midt-Norge forside

 Vi ansetter veileder i 40 pst. stilling fra august 2016
*** Søknadsfrist mandag 6. juni

 

Tlf.: 74 83 38 69 / 45 14 21 44

N.K.S. Veiledningssenter i Midt-Norge er et gratis og livssynsnøytralt lavterskeltilbud for pårørende til rus-/spillavhengige i Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal.

Du som opplever å ha nær tilknytning til en med avhengighet er velkommen til samtale med oss i Stjørdal, Kristiansund, Orkanger eller Ålesund. Eller ta kontakt på telefon.

Karoline Sunde
Storflor - veileder

Karin Tuvmarken
daglig leder (t.h.)

 

KARIN: Sosionom, godkjent veileder og master i kunnskapsledelse
* Arbeidserfaring fra kriminalomsorgen og 20 år i kommunalt barnevern, derav 11 år som leder.
* Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost, leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Levanger.
* Leder for turnusansatte på Voksenavdelingen, Trondheimsklinikken.

KAROLINE: Psykiatrisk sykepleier
* Videreutdanning i veiledningspedagogikk og i kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner.
* Ti års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, innenfor voksenpsykiatri og spesialenhet for spiseforstyrrelser.
* Har studert Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) og bruker dette aktivt som metode for å skape endring gjennom å frigjøre ressurser.

Kontorets åpningstid:
Mandag - fredag 08:00 - 15:30 
 

Epost: post.mnorge@veiledningssenter.no

Epost: Daglig leder Karin Tuvmarken
karin.tuvmarken@veiledningssenter.no

Epost: Veileder Karoline Storflor
karoline.storflor@veiledningssenter.no

Epost: Informasjonsrådgiver Ingunn Nesset
ingunn.nesset@veiledningssenter.no

Følge gjerne veiledningssenteret på facebook for nyheter og oppdatering.

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi er et felles ressurs- og utviklingsselskap som yter tjenester til virksomheter eid av lokale NKS-foreninger.

kloverinst175.png

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer