Du er her

Midt-Norge forside

 

På grunn av for lite påmelding blir det ingen gruppeveiledning 1. halvår 2018.

 

 

Telefonnummer:             45 14 21 44

 

Organisasjonsnummer: 995400170

Veiledningssenter Midt-Norge er et gratis og livssynsnøytralt lavterskeltilbud for mennesker som er berørt av en annens rusmisbruk, problemer med spill eller psykisk sykdom. Tilbudet gjelder alle i Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal.

Du som opplever å ha nær tilknytning til en med avhengighet er velkommen til samtale med oss i Stjørdal, Kristiansund, Orkanger, Ålesund, Ørland, Røros eller Namsos. Og du kan ta kontakt på telefon for å avtale tidspunkt for samtale. 

 

Eva Grøntvedt - veileder (t.v.)

Karin Tuvmarken - daglig leder 
- veileder

Christina Værnes Giske - veileder (t.h.)

 

 

 

 

 

 

KARIN: Sosionom, godkjent veileder og master i kunnskapsledelse

* Arbeidserfaring fra kriminalomsorgen og 20 år i kommunalt barnevern, derav 11 år som leder.
* Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost, leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Levanger.
* Leder for turnusansatte på Voksenavdelingen, Klinikk Rus- og avhengighetsmedisin, tildligere Trondheimsklinikken.

EVA: Adjunkt, godkjent veileder

* Tilleggsutdanning innen blant anna spesialpedagogikk og journalistikk. 
* Mer enn 20 års arbeidserfaring fra førskole, høgskole og grunnskole. Har også jobba med hørselshemmede barn.
* Ansatt i ungdomsskole siden 2000. Kontaktlærer, faglærer og praksislærer for studenter. I perioder veileder for kolleger.

CHRISTINA: Pedagogisk-psykologisk rådgiver  

* Master i rådgivningsvitenskap, sertifisering i LIFO: relasjonskartlegging og relasjonskompetanse, og VIP24 som er et profilerings- og samtaleverktøy

* Veileder i NAV trygd og NAV sosial, arbeid med ROP-lidelser. Attføringsveileder: kartlegging, arbeidstrening og veiledning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KAROLINE: Psykiatrisk sykepleier (PERMISJON UT JUNI 2018 )

* Videreutdanning i veiledningspedagogikk og i kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner.
* Mer enn ti års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, innenfor voksenpsykiatri og spesialenhet for spiseforstyrrelser.
* Har studert Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) og bruker dette aktivt som metode for å skape endring gjennom å frigjøre ressurser.

Kontorets åpningstid:
Mandag - fredag 08:00 - 15:30 
 

Epost: post.mnorge@veiledningssenter.no

Epost: Daglig leder Karin Tuvmarken
karin.tuvmarken@veiledningssenter.no

Epost: Veileder Christina Værnes Giske
christina.varnes.giske@veiledningssenter.no

Epost: Veileder Eva Grøntvedt
eva.grontvedt@veiledningssenter.no
 

Følge gjerne veiledningssenteret på facebook for nyheter og oppdatering.

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer