Du er her

Nyttige lenker

Helsenorge
Den nye offentlige helseportalen med mye bra informasjon

Rustelefonen
Nummeret er 08588, og tjenesten er åpen alle dager mellom kl. 11.00 og 19.00

Kriminalomsorgen
Gir en oversikt over alle fengelsinstanser i Norge, lover og regler. Pårørendes rettigheter.Hvilke tilbud de har til innsatte. Samarbeidspartnere m.m .

For fangers pårørende
Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) har som sin viktigste oppgave å gi støtte og råd til familie og venner av innsatte i fengsel, og å arbeide for synliggjøring og bedrede vilkår for pårørende. FFP gir råd og støtte på telefon, e-post og gjennom samtaler på vårt kontor i Oslo og i Trondheim.

Statens Institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
På Statens institutt for rusmiddelforsknings nettsted finnes informasjon om instituttets virksomhet, publikasjoner, rusmiddelstatistikk samt informasjon om forskningsvirksomheten

Voksne for barn
Kunnskapsorganisasjon med fokus på oppvekstvilkår og psykisk helse

Landsforbundet mot stoff
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Vi organiserer pårørende til rusavhengige og andre engasjerte personer i arbeidet for en restriktiv narkotikapolitikk og et godt behandlingstilbud for de rusavheng

Regnbueprogrammet
Regnbueprogrammet er Sørlandets Sykehus HF's tilbud til barn og unge av foreldre med alkohol eller andre rusproblemer.
Programmet er en del av et familieteam som har tilbud til pårørende av rusmisbrukere

Mental Helse
Er en medlemsbasert interesseorganisasjon som arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.
Mental helse har nesten 10 000 medlemmer, lokalllag som dekker over 300 kommuner og fylkeslag i alle fylker.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon arbeider bla. for å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i egne erfaringer som tidligere rusmisbrukere. RIO jobber mot all form for legalisering. De er en pådriver i etablering av selvhjelpsgrupper rundt om i landet og er samarbeidspartner i mange ulike prosjekter i rusfeltet.

Anonyme Narkomane
NA er er fellesskap for kvinner og menn hvor rusmidler har blitt et hovedproblem. De møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde seg rusfri ved å dele styrke, erfaring og håp. Oversikt over hvor og når de møtes finnes på nettsiden.

Anonyme Alkoholikere
AA er den selvhjelpsorganisasjonen med lengst tradisjoner både i Norge og internasjonalt. AA er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, stryke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Grunnstammen i AA er en alkoholiker som hjelper en annen.

Helsedirektoratet
Her kan du finne informasjon om hvilken behandling spesialisthelsetjenesten kan hjelpe med dersom ikke en selvhjelpsgruppe kan ivareta dine behov.

PK-forum
Hjemmeside til Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) - jobber etter visjonen "sammen for et tryggere nærmiljø". Sidene har mye oppdatert informasjon om hva som skjer på det forebyggende feltet.

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer