Du er her

Pårørende informasjon

Barn som pårørende

Voksne som pårørende

 

Radiospotter: Barn som pårørende og Voksne som pårørende

NKS Veiledningssenter for pårørende a.s er et gratis lavterskeltilbud til dem som selv definerer seg som pårørende til rusmiddelavhengige, uavhengig av om den rusmiddelavhengige mottar behandling eller ikke. Våre ansatte har taushetsplikt og din historie vil ikke bli nedtegnet eller oppbevart hos oss.

Pårørende og rusmiddelavhengige finnes i alle samfunnslag, uavhengig av utdanning, yrkesgruppe, alder, etnisk opprinnelse og kjønn, både innenfor og utenfor hjelpeapparatet.

Pårørende til rusmiddelavhengige er en gruppe hvis stemme i liten grad blir hørt og behov i stor grad blir oversett. De er fortsatt en lite synlig gruppe som ”betaler” store helse- og sosialøkonomiske kostnader, samtidig som det blir forventet at de skal være en støtte for den rusmiddelavhengige, både i behandlingssammenheng og i dagliglivet.

Å være pårørende til rusmiddelavhengige er ofte preget av skam- og skyldfølelse, det medfører i mange tilfeller isolasjon og tap av sosialt nettverk og kan innebære et liv i en vedvarende krise- og beredskapstilstand. Dokumentasjon viser at det er sammenlignbart med å leve i krigssoner. Plagene har betydelig innvirkning på arbeidslivet på grunn av den vedvarende beredskapstilstanden de befinner seg i, slitasje på grunn av familiesituasjonen, og manglende aksept, forståelse og tabubelagte holdninger hos arbeidsgiver og i arbeidsmiljøet. Det anslås at rundt hver rusmiddelavhengig finnes fem til syv pårørende.

Vår veiledning bygger på en tro om at alle er eksperter på sitt eget liv og at alle mennesker har like stor verdi og fortjener like mye respekt og empati. Vi benytter ingen moralsk pekefinger, respektløshet eller forakt overfor rusavhengige!

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer