Du er her

Veiledning Sør-Norge

Telefon 35 52 77 05

NKS Veiledningssenter for pårørende - distrikt sør AS er et gratis tilbud om faglig veiledning til dem som  selv definerer seg som pårørende i Telemark, Agderfylkene og Vestfold. Alle våre ansatte har relevant høgskole- og/eller universitetsutdanning og bred erfaring på fagfeltet.

Senteret er lokalisert i Skien og har avdelingskontor i Horten og Kristiansand. Vi har også ambulerende virksomhetr i Larvik, Kragerø, Risør og Mandal. Våre eiere er Norske kvinners sanitetsforening Telemark.

Våre ansatte har relevant høgskole- og/eller universitetsutdanning, samt bred erfaring på fagfeltet. Vi har et sterkt og ekte engasjement for pårørende, og vi samarbeider godt med offentlige og frivillige aktører på fagfeltet.

Hovedmålsettingen til NKS Veiledningssenter for pårørende -distrikt sør, er "En bedre hverdag for pårørende." Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet, forebygge sosial isolasjon og helseskader for de pårørende som er berørt av problemer ved å ha en nær relasjon til en rusavhengig. Vi skal være et supplement til øvrig hjelpepapparat, og ønsker å være et sted som gir et tilbud til dem som ikke har noe annet sted å gå til med bekymringene sine, eller av ulike årsaker ikke ønsker å stå fram med historien sin.   

Senteret vektlegger at pårørende som tar kontakt blir møtt individuelt og at fokus rettes mot situasjonen som den enkelte pårørende befinner seg i. Vår veiledning bygger på en tro om at alle er eksperter på sitt eget liv og at alle mennesker har like stor verdi og fortjener like mye respekt og empati. Vi benytter ingen moralsk pekefinger, respektløshet eller forakt overfor rusavhengige! I veiledningen er det er den pårørende det handler om, det er den pårørende som definerer sitt problem og det er den pårørende som føler behov og ønske om en endring! Mestringsfølelse og brukermedvirkning er sentrale elementer i veiledningen.  Vi jobber mye med å få pårørende til å tore å sette grenser, være åpen og tydelig, ikke dekke over men erkjenne at de må selv velge, på lik linje med den rusavhengige, hvilket liv de ønsker å ha og hvordan de skal komme dit på tross av de valgene andre tar. 

Vi ønsker å skape trygge rammer som inspirerer til endring gjennom aktiv deltakelse og tro på at endring er mulig. Gjennom å lære å sette grenser for seg selv, vil pårørende kunne ta bedre vare på seg selv, bli sterkere psykisk og være en ressurs både for seg selv, familien og den rusavhengige. 

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer