Du er her

Serviceerklæring

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Øst- Norge er etn faglig lavterskeltilbud for pårørende innen rus og psykisk helse Målgruppe:

Pårørende innen rus, det vil si alkohol, narkotika og/eller medikamentrelatert misbruk. Pårørende innen psykisk helse.

Hvem er pårørende:

Alle som selv opplever at de har nær tilknytning til noen som ruser seg eller har psykiske problemer er velkomne til oss. Det kan være søsken, foreldre, barn, samlivspartnere, venner, kollegaer og øvrige familie. Det er ikke nødvendig at den rusavhengige eller psykisk syke er eller har vært i behandling.

Om vårt tilbud: Vi tilbyr faglig veiledning og informasjon gjennom:

• Individuelle samtaler

• Par-/familiesamtaler

• Samtalegrupper

• Kurs for pårørende

Pårørende som tar kontakt med senteret gis anonymitet ved at det ikke føres journal og ved at senterets ansatte har taushetsplikt.

 

Fra veiledningssenteret for pårørende i Øst Norge kan du forvente:

• At vi er opptatt av deg og din situasjon som pårørende

• At du gis mulighet til å snakke med fagpersoner i rolige og trygge omgivelser

• At du blir sett, hørt og møtt med respekt

• At du får hjelp til å få kontakt med aktuelle instanser i det offentlige hjelpeapparat

• At du får oppfølging over tid etter dine behov

• At din historie ikke blir journalført og oppbevart

Vi ønsker at du:

• Gir oss tilbakemelding dersom du ikke har mulighet til å komme til avtalt tid

• Gir oss tilbakemelding dersom det er noe du er usikker på, misfornøyd med eller glad for

• At du er innstilt på ærlighet og tillit i vårt samarbeid

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer