Du er her

Vi tilbyr

Generelt om oss: 

Veiledningssenter Midt Norge er et gratis og livsnøytralt lavterskeltilbud til mennesker som er berørt av en annens rusmisbruk, psykisk sykdom eller spilleproblem. Vi er også et tilbud til etterlatte etter overdose eller rusrelatrerte dødsfall. Vårt tilbud er et suplement til lovpålagte oppgaver i kommunene og spesialisthelstjenesten.

Du kan for eksempel være ektefelle/samboer, forelder, søsken, barn, besteforelder, arbeidskollega.

Ansatte hos oss har høy faglig kompetanse. Vårt tilbud er et supplement til det kommuner, spesialisthelsetjeneste og pårørendeorganisasjoner gir.

Vi tilbyr samtaler som hjelper de pårørende i deres prosess. Vår faglige forankring er positiv psykologi og vi bruker elementer fra veiledningsteorien, kognitiv terapi, LØFT, MI, mindfullness og NLP (Nevro Lingvistisk Programmering).

Du kan forvente av oss: 

At du får snakke med fagpersoner i rolige og trygge omgivelser.

At du blir sett, hørt og møtt med respekt og ærlighet. 

At du får oppfølging på dine egne premisser.

Vi skriver ikke journal.

Vi tilbyr:

  • Individuelle samtaler på vårt senter i Stjørdal, og på månedlige utekontor i Kristiansund, Orkanger, Ålesund, Brekstad, Røros, Namsos eller på telefon.
  • Foreldresamtaler/parsamtaler
  • Gruppeveiledning
  • Kurs og temakvelder
  • Årlige fagkonferanser
  • Samarbeid med arbeidsgivere
  • Informasjon om rettigheter

I tillegg prioriterer vi å bidra med erfaring og kompetanse på ulikt vis og i forskjellige sammenhenger, slik at de pårørende blir en mer synlig og hørbar gruppe både innenfor hjelpeapparatet og i samfunnet for øvrig.

Karin: Sosionom, godkjent veileder og master i kunnskapsledelse. Arbeidserfaring fra kriminalomsorgen, 20 år i kommunalt barnevern derav 11 år som leder. Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykistrisk sengepost, leder for nbarne- og ungdomsppsykiatrisk poliklinikk og leder for turnusansatte på Voksenavdelingen, Klinikk rus- og avhengighetsmedisin.

Eva: Adjunkt, veilederutdanning. Tilleggsutdanning innen bl.a. spesialpedagogikk og journalistikk. Mer enn 20 års arbeidserfaring fra førskole, folkehøyskole og grunnskole. Har også arbeidet med hørselshemmende barn. Ansatt i ungdomsskole siden 2000, og arbeidet som kontaklærer, faglærer og praksislærer for studenter. I perioder veileder for kollegaer.

Christina: Pedagogisk psykologisk rådgiver. Har master i rådgivningsvitenskap, sertifisering i LIFO: relasjonskartlegging og relasjonskompetanse,  og VIP24 som er et profilerings- og samtaleverktøy. Har arbeidet som veiler i NAV trygd og NAV sosial, arbeid med ROP-lidelser. Attføringsveileder med oppgaver innen kartlegging, arbeidstrening og veiledning.

 

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer