Du er her

Serviceerklæring

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er en selvstendig enhet som eies av Norske Kvinners sanitetsforening, avd. Troms og Finnmark. Senteret er et lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge.

Målgruppe

Pårørende til rusmiddelavhengige, det vil si alkohol, narkotika og/eller medikamentrelatert misbruk.

Hvem er pårørende hos oss

 • Alle som opplever at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen til oss. Dette kan være foreldre, barn, søsken, samlivspartnere, venner og kollegaer.
 • Pårørende som har opplevd dødsfall relatert til rus er også velkommen til å ta kontakt.

Om vårt tilbud

Veiledningssenteret tilbyr veiledning og informasjon gjennom:

 • Individuelle samtaler
 • Oppfølging av barn og unge
 • Par/familiesamtaler

Vi tilbyr også mulighet for deltakelse i ulike samtalegrupper, samt kurs for pårørende.

Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS kan tilby deg:

 • Utdannet fagpersonell som har taushetsplikt og som ønsker å sette deg og din situasjon i fokus
 • Hjelp til å få kontakt med aktuelle instanser i det offentlige hjelpeapparatet
 • Ulike typer informasjon, feks. orientering om rettigheter du som pårørende kan ha
 • Samtaler ved et av våre sentre i Alta og Bodø, eller over telefon
 • Oppfølging over tid etter dine behov
 • Kort ventetid

Vi ønsker at du:

 • Gir oss tilbakemelding dersom du ikke har mulighet for å komme til avtalt time
 • Gir oss tilbakemelding dersom vi ikke møter dine behov på en måte som er god for deg

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi er et felles ressurs- og utviklingsselskap som yter tjenester til virksomheter eid av lokale NKS-foreninger.

kloverinst175.png

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer