Du er her

Serviceerklæring

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er en selvstendig enhet som eies av Norske Kvinners sanitetsforening, avd. Troms og Finnmark. Senteret er et lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge.

Målgruppe

Pårørende til rusmiddelavhengige, det vil si alkohol, narkotika og/eller medikamentrelatert misbruk.

Hvem er pårørende hos oss

 • Alle som opplever at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen til oss. Dette kan være foreldre, barn, søsken, samlivspartnere, venner og kollegaer.
 • Pårørende som har opplevd dødsfall relatert til rus er også velkommen til å ta kontakt.

Om vårt tilbud

Veiledningssenteret tilbyr veiledning og informasjon gjennom:

 • Individuelle samtaler
 • Oppfølging av barn og unge
 • Par/familiesamtaler

Vi tilbyr også mulighet for deltakelse i ulike samtalegrupper, samt kurs for pårørende.

Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS kan tilby deg:

 • Utdannet fagpersonell som har taushetsplikt og som ønsker å sette deg og din situasjon i fokus
 • Hjelp til å få kontakt med aktuelle instanser i det offentlige hjelpeapparatet
 • Ulike typer informasjon, feks. orientering om rettigheter du som pårørende kan ha
 • Samtaler ved et av våre sentre i Alta og Bodø, eller over telefon
 • Oppfølging over tid etter dine behov
 • Kort ventetid

Vi ønsker at du:

 • Gir oss tilbakemelding dersom du ikke har mulighet for å komme til avtalt time
 • Gir oss tilbakemelding dersom vi ikke møter dine behov på en måte som er god for deg

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer