Du er her

Gruppetilbud Sandnes

BARNEGRUPPE

Når en i familien har et rusproblem, eller soner i fengsel, påvirker det hele familien - også barna!

Vi vet at det kan være vanskelig å snakke med barn om rusproblem/fengsling. Mange barn går alene med vanskelige følelser og kjenner ansvar og bærer skyld for situasjonen.

Derfor er det viktig at barn får kunnskap om rusproblemer på en måte som de kan forstå og håndtere, at de kan dele opplevelser og erfaringer med barn i tilsvarende situasjon og at familien kan få tilbud om bistand til å møte barnas behov på en god måte.

Denne gruppen er et tilbud til barn mellom 8 og 13 år som har foreldre som har et alkohol/rusproblem eller soner en dom i fengsel. Det er ingen forutsetning at barna bor sammen med den som sliter med rus/sitter i fengsel.

Møtested er Veiledningssenterets lokaler  i Sandnes sentrum, Flintergt.4.

Det er ca 9 gruppesamlinger, 2 timer hver gang. Det vil være med 2 gruppeledere.

I tillegg til gruppesamlingene er det samtale med foresatte og barn før oppstart og etter at gruppen er avsluttet.

MØDREGRUPPE

Å være mor til noen som sliter i forhold til rus/kriminalitet medfører ofte store utfordringer. Det kan være vanskelig å finne tid og overskudd for seg selv – og ikke minst få satt ord på hvordan det oppleves å være i en slik situasjon. Mange erfarer at alle krefter og energi blir brukt til denne problematikken og alt den medfører av uro og bekymring. Andre kjenner avmakt og trekker seg unna, og blir opptatt med arbeid av ulikt slag.

Veiledningssenteret har positiv erfaring med samtalegrupper. Mange utrykker stor nytte av å møte andre i tilsvarende situasjoner og henter støtte og hjelp til en krevende hverdag.

Fokus for tema i gruppen er ikke de som ruser seg eller soner en dom, men konsekvensene det har for familien og deg som mor. Gruppen kan være en hjelp til å se muligheter og bidra med positive innspill.

ANDRE GRUPPER

Vi ønsker også å ha gruppe for andre pårørende, som for eksempel fedregruppe, pargruppe eller en åpen gruppe. Dersom du er intressert å delta i en gruppe, ta gjerne kontakt. Nye grupper blir etablert når vi har nok deltakere.

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer