Du er her

Veiledning Vest-Norge

Senteret har kontor i Sandnes og Haugesund og eies av Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Rogaland.

Veiledningssenteret er et livsynsnøytralt tilbud.

NKS Veiledningssenter for pårørende i Vest Norge er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige, innsatte i fengsel/personer politiet er i kontakt med og etterlatte etter rusrelaterte dødsfall.

Foreldre, samlivspartnere, barn av, søsken, besteforeldre, svigerfamilie, nære venner eller andre med nær tilknytning er velkommen til oss.

Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer, kommer i kontakt med politiet eller blir satt i fengsel kan være svært vanskelig. Fortvilelse, uro, frykt, skam og uvisshet er noe av det som sliter i en slik situasjon. Vold og overgrep er også vanlig. Mange pårørende er rådløse og vet ikke hva de skal gjøre. Mange går alene med tanker og følelser.

Vi gir veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper og tilbyr:

  • individuelle samtaler, enten over telefon eller på kontoret
  • oppfølging av barn og unge
  • parsamtaler
  • familiesamtaler
  • ulike samtalegrupper

Ansatte i veilednigssenteret er kvalifisert gjennom faglig, relevant utdannelse og har taushetsplikt.

Pårørende som tar kontakt gis også anonymitet ved at det ikke føres journal.

Veiledningssenteret skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, undervisning og foredrag. For at tilbudet vårt skal bli best mulig legger vi stor vekt på samarbeid med andre instanser, offentlige og private.

 

JUBILEUMSSEMINAR 2017 "Barn og ungdom som pårørende"

I år vil Veiledningssenteret sitt seminar arrangeres i Haugesund, og være et Jubileumsseminar for Veiledningssenteret i Haugesund som er 10 år! Temaet for seminaret er Tidlig intervensjon - Barn i familier med rusproblemer. 

Tid og sted; Tirsdag 13 juni på Høgskolen Stord/Haugesund. 
Målgruppe;Pårørende, ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenster, frivillige og ideelle organisasjoner og brukerorganisasjoner 
Foredragsholdere
: Gunnar Eide familieterapeut og Barnevernsproffene
Pris: GRATIS (men en faktura på kr.400,- vil bli sendt om en ikke møter eller avlyser etter påmeldingsfristen)
Påmeldingsfrist: 01 juni 2017
til Veiledningssenteret for pårørende tlf.52 71 78 80 eller mail;haugesund@veiledningssenter.no
Antall: 200 deltakere
Arrangør; Veiledningssenteret for pårørende, HelseFonna, KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Hordaland

Detaljert program blir lagt ut så snart det foreligger!
 

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement.

nks175.png

Ideelt nettverk

N.K.S.  er medlem av Ideelt Nettverk.

ideelt-nettverkx175.png

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer