Ønsker du noen å snakke med?

Å ha en relasjon til en som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og påvirker hverdagen. Veiledningssenteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldergrupper.


Målgrupper:

Vårt tilbud retter seg mot alle som selv definerer seg som pårørende til en med rusproblematikk eller psykiske lidelser. Eksempler på pårørende kan være foreldre, besteforeldre, søsken, annen nær familie, naboer, kollega, arbeidsgiver.

Vi gir også veiledning til samarbeidspartnere og støtteapparat.


Vi tilbyr

  • Fagfolk med stort engasjement og bred erfaring
  • Samtaler i rolige og trygge omgivelser
  • Veiledning per telefon, individuelt eller i familie og grupper
  • Informasjon, undervisning, mestringskurs, foredrag (mm.)
  • Samarbeid med ulike hjelpeinstanser
  • Barn og unge-oppfølging individuelt og i grupper

 

Tilbudet er gratis og livssynsnøytralt.

Vi har taushetsplikt.

Du trenger ingen henvisning.


N.K.S veiledningssenter eies av Norske Kvinners Sanitetsforening.